Klinische Psychische Neuro Immunologie Endocrinologie

Dit houdt in dat we op zoek gaan naar de oorzaak van de oorzaak van  klachten, zodat chronische klachten kunnen verminderen op een natuurlijke,

maar wel wetenschappelijk onderbouwde manier, middels voeding, leefstijl en gedrag.

Dus een holistische benadering van chronische ziekten en klachten en niet alleen maar symptoombestrijding.

We zijn een onderdeel van de natuur, dus volgens dat principe kunnen we net als in de natuur aanpassen aan de omstandigheden en daardoor ook herstellen.

Hormonen en neurotransmitters spelen ook hierbij een belangrijke rol, dus ook de overgangsklachten.

Zie ook voor meer info PNI europe voor meer info en KPNI Nederland en KPNI Belgium